ISO 9001:2015 - CE

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Standartın yeni versiyonu ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek seviye Standart yapısı oluşmuştur. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Versiyonun en belirgin özelliği RİSK TABANLI yaklaşımdır. Riskin Kalite Yönetim Sisteminin tek bir bileşeni olarak ele alınması yerine sistematik bir yaklaşımla uygulanmasıdır. Kalite Yönetim Sisteminde uygulanacak risk tabanlı yaklaşım ile Sistemin reaktif halden proaktif  hale gelmesi, Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi, Önleyici faaliyetler yerini risk tabanlı yaklaşımın alması hedeflenmiştir.

CE Belgelendirme

CE Belgesi, bir ürünün Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde serbest dolaşımını sağlayan bir düzenlemedir. Bu belgeye sahip olan ürünler, belirli kriterleri karşılamakta ve bulunduğu kategorideki direktifin gerekliliklerine uymaktadır. Fransızca bir ifade olan Conformité Européenne’nin (Avrupa uyumlu) kısaltması olan CE, bir ürünün AB ülkelerine girişinde ilk bakılan belgelerden biridir.

CE Belgesi ile ilgili en büyük yanılgılardan biri, bu belgenin bir kalite standardını ifade ettiğini düşünmektedir. Fakat, CE Belgesi ürünün kalitesini değil, insan, hayvan, çevre ve güvenlik gibi konularda herhangi bir zararlı içerik barındırmadığını göstermektedir. Üretici firmanın bu konuda garanti verdiğini ve ürünün malzemesi ve üretim yöntemleri bakımından gerekli şartları sağladığını ifade etmektedir. CE Belgesi’ne sahip olmak isteyen kuruluşlar, bu konuda akredite olan kuruluşlardan CE Belgelendirme hizmeti alabilmektedir.