Politikamız

VİZYON - MİSYON

Endüstriyel müşterilerin beklentilerini bütünleştirme

Farklı teknolojik altyapıların ulusallaştırılması

Tüketici ihtiyaçlarını daha doğru karşılama

İnovasyon ve gelişim ile beraber dünya standartlarını yakalama

Kalite Politikası 

Ulus ve uluslararası standartlar doğrultusundaki yönetsel destekle, mamul odaklı ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli öğrenme ve gelişmeyi destekleyen, buna paralel olarak çalışanların entegrasyonunun sağlanması esas alınmıştır. 

Çevre Politikası

Doğal Kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
Atıkların azaltılması, kaynağında doğru araştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. 

Çalışan Sağlığı ve Güvenlik Politikası

Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının belirlenmesi, 
Faaliyetlerin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, 
Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması, 
İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
Çalışanlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması, 
Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.